İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BÜTÇE VE KESİNHESAP

 

Madde 148 - Bütçe ve Kesin hesabın Hazırlanması ve Onaylanması; Partinin hesapları bilanço esasına göre düzenlenir.