İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

ONÜÇÜNCÜ KISIM

MALİ HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM

PARTİNİN  GELİRLERİ

 

Madde 144 - Partinin Gelirleri; Partinin gelirleri ve gelir kaynakları şunlardır. Giriş ve Üyelik Aidatı Parti üyelerinden alınacak giriş aidatının miktarı ile üyelik aidatının alt ve üst sınırları aşağıdaki şekildedir:

      1) Giriş aidatı:    En az1TL. En fazla 20.000TL.

      2) Üyelik aidatı: En az 1TL. En fazla 20.000TL.

Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak kanuni sınırlar içinde olmak kaydıyla, her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak uygulama yapmaya MKYK yetkilidir. Üye adayı giriş beyannamesini imzalarken, yukarıdaki limitler arasında ne kadar aidat ödemeyi taahhüt ettiğini belirtir. Üye hakkında, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları verilemez. Aidat borcu olması, aksi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılmış olmadıkça, Parti içi kademe seçimleri ile aday yoklamalarına katılmaya engel değildir. Bu konuda yapılacak kayıtlamanın geçerli olması için borçlu üyeye 15 günlük süre içeren yazılı uyarı yapılmış olması gerekir.