İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

G) Hazine Yardımları

Şartları taşıması halinde hazinece Partiye yapılacak yardımlardır. Hazine yardımının enaz %30’u, il ve ilçe kademe teşkilatlarına gönderilir.