İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

F) Bağışlar

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 66. maddesi hükümlerine uygun olarak yapılacak bağışların kabulü ile elde edilecek gelirlerdir.