İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

D) Aday Adaylarından Alınacak Özel Aidat

Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği aday adaylarından alınacak özel aidattır. Bu aidatın miktarı, yasadaki sınırlar içinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır.