İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

B) Tanıtıcı Unsur ve Yayınların Satışından Sağlanacak Gelirler

Satış fiyatları yasa gereği Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca belirlenecek olan Parti bayrağı, rozeti, flaması ve benzeri rumuz ve unsurların satışları ile Parti yayınları, üye kimlik kartları, Parti defter, makbuz ve kağıtlarının sağlanması karşılığında elde edilecek gelirlerdir.