İÇİNDEKİLER

ONÜÇÜNCÜ KISIM

A) Milletvekilliği Aidatı

Partili milletvekillerinin ödeyeceği aidattır.  Bu  aidatın  miktarı  ile ne kadarının grup giderlerine, ne kadarının Parti genel merkezine ayrılacağına TBMM Parti Grubu’nca karar verilir. Ancak bu aidatın yıllık miktarı, milletvekili ödeneğinin net bir aylık tutarını aşamaz. Parti grubunun  olmaması  halinde  aidat  miktarı,  Merkez  Karar  ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır. Ancak bunun yıllık miktarı, milletvekillerine ödenen aylık net ödenek tutarının yarısını aşamaz.