İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORTAK  HÜKÜMLER

Madde 140 - Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı; Adayların ön seçim veya teşkilat yoklaması usullerinden  birisi ile belirlendiği hallerde; görev yaptıkları yerden aday adayı olan alt kademe teşkilat başkan ve yönetim kurulu üyelerinin, seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.