ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 14 - Üye Kimlik Belgesi; Genel merkezce belirlenmiş ve düzenlenen Parti kimlik Belgesi, ilçe başkanlığı aracılığı ile üyelere verilir. Parti üyeliği, geçerli Parti Kimlik Belgesi ile kanıtlanır. Yer değiştiren üye, üye kimlik belgesini iade eder. Yeni yerleşim yeri ilçe kademesine üyelik nakli yapılır ve kendisine yeni üye kimlik belgesi verilir, bu işlemleri tamamlamayan ve Geçerli Parti Kimlik Belgesini göstermeyenler, üyelikten doğan seçme ve seçilme haklarını kullanamazlar.