İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

Madde 138 - Yerel Seçim Aday Tespit ve Sıralama Usulü; Ön inceleme sonucu oluşacak aday adayları arasından, belediye  başkan  adayları  ile  belediye  ve  il  genel  meclisleri adayları ve sıralamaları, tüzüğün Madde 134 - Aday Tespit ve Sıralama Usulleri, 134. Maddesin de yazılı usüllerden birinin, birkaçının veya tamamının, aynı seçimde seçim çevresi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada, yahut ayrı ayrı kısmi veya tam olarak uygulanması suretiyle hangi yöntemle yapılacağı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır.