İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YEREL SEÇİMLERDE ADAYLIK İŞLEMLERİ

Madde 137 – Yerel Seçimlerde Adaylık ve Ön İnceleme; Adaylık başvuruları, seçim takvimine gore Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca belirlenecek tarihler arasında büyük şehir ve il belediye başkan adaylığı için Genel Başkanlığa, ilçe ve beldebelediye başkan adaylığı için ilgili il yönetim kurulu başkanlığına, belediye ve il genel meclisi adaylığı için ilgili ilçe  yönetim kurulu başkanlığına bizzat yazılı olarak yapılır. Büyük şehir ve il belediye başkan aday adaylarıyla ilgili ön seçim veya teşkilat yoklamasına katılacakları belirleme işlemi olan ön inceleme yapma ve karar alma yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. İlçe ve beldebelediye başkan aday adaylarıyla ilgili ön inceleme işlemi, ilgili il yönetim kurulunca yapılır. İl Yönetimince yapılacak ön inceleme işlemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu onayı ile, ilçe yönetiminin yapacağı ön inceleme işlemi ise il yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bu şekilde onay yetkisi olan kurullar, gerek gördükleri değişiklikleri yapabilirler.