İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

Madde 134 - Aday Tespit ve Sıralama Usulleri; Genel, kısmi veya ara milletvekili seçiminde, tüzüğün Madde 133 - Milletvekili Adaylık Başvurusu ve Ön İnceleme, 133. Maddesin de yazılı olduğu şekilde ön inceleme sonucu belirlenen aday adayları arasından Parti adayları ve bu adayların liste sıralamaları;

Ön Seçim

Teşkilat Yoklaması

Merkez Yoklaması; Usüllerinden birinin, birkaçının veya tamamının; aynı seçimde seçim çevresi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada veya birinin ülke ölçeğinde tam olarak uygulanması suretiyle yapılır. Hangi seçim çevresinde hangi usül veya usüllerle ve usülün hangi ölçekte uygulanacağına Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca karar verilir. Ancak millet vekili seçiminde, seçim çevrelerinin en az % 50’sinde ön seçim veya teşkilat yoklaması usüllerinden birinin uygulanması ile aday belirlemesine özen gösterilir.

Ön Seçim Usulü İle Aday ve Liste SıralamasıYapmak: Ön seçim, her seçim çevresinde Siyasi Partiler Kanunu’nda yazılı usul ve esaslara göre, o seçim çevresinde Partiye kayıtlı bütün üyelerin ön seçim seçmeni olarak; yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle Parti adaylarını ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.

Teşkilat Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak Teşkilat yoklaması, teşkilat yoklaması seçmeni olarak nitelenen Partililer tarafından, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usül ve esaslara göre yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre, aday ve liste sıralamasının yapılmasıdır. Teşkilat yoklaması seçmenleri:

Yoklamanın yapılacağı seçim çevresinde oturmakta olan ve Parti üyeliği devam eden: Parti kurucuları, Eski bakan ve milletvekilleri, Belediye, il ve ilçe eski başkanları, Alt kuruluş eski il ve ilçe başkanları ile İlin Partili bakan ve milletvekilleri,

İlin Parti teşkilat kademeleri yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl üyeleri, İl disiplin kurulu başkanı ile asıl üyeleri, Partili belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, Partili il genel meclisi üyeleri, Parti alt kuruluşlarının il ve ilçe yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asil üyeleri, Parti üyeliği devam eden köy ve mahalle muhtarları,

İlçe ve il kongresi asıl delegeleri, İlin büyük kongre asil delegeleri, Partinin teşkilat yoklaması tarihinden en az bir yıl önce belirlenmiş ve görevi devam etmekte olan mahalle ve köy temsilcileri ile, Ayrıca Seçim İşleri Yönetmeliğinde teşkilat yoklama seçmeni olarak belirtilenler. İl içinde birden fazla seçim çevresi olması halinde, yukarıda yazılı teşkilat yoklama seçmeni, üye olarak kayıtlı olduğu ilçenin yer aldığı seçim çevresinde ve sadece bir oy kullanabilir. Partili bakan ve millet vekilleri ise, tek olan oylarını il içinde dilediği seçim çevresinde kullanabilir. Merkez Yoklaması Usulü İle Aday ve Liste Sıralaması Yapmak Merkez yoklaması usulü,  tüzüğün Madde 133 - Milletvekili Adaylık Başvurusu ve Ön İnceleme, 133. maddesine göre aday adaylıkları kabul edilenlerin, seçim çevrelerine göre aday ve liste sıralamalarının, doğrudan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından yapılmasıdır.