İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

MİLLETVEKİLİ  SEÇİMLERİNDE  ADAYLIK İŞLEMLERİ

 

Madde 133 - Milletvekili Adaylık Başvurusu ve Ön İnceleme; Milletvekilliği için adaylık başvuru tarihleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılır ve ilan edilir. Adaylık başvurusu, MKYK başka türlü karar vermiş olmadıkça, doğrudan genel merkezdeki ilgili birime veya il başkanlıklarına bizzat yapılır. Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra Merkez Yürütme Kurulu’nca, adaylar hakkında yasal nitelikler ve uygunluk açısından gerekli ön inceleme yapılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak, adaylık değerlendirmesine alınacakları gösterir öneri listesi hazırlanır, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü incelemeyi yaparak ön seçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına gore belirler.