İÇİNDEKİLER

ONİKİNCİ KISIM

ONİKİNCİ KISIM

SEÇİMLER VE ADAYLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

SEÇİMLERE KATILMA

 

Madde 132 - Seçimlerle İlgili Karar Yetkisi; Partinin ülkede yapılacak her türlü seçime tamamen veya kısmen tek başına katılıp katılmamasına karar verme yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Kısmi katılım kararının, üye tam sayısının enaz 2/3çoğunluğu ile alınmış olması gereklidir. Yapılacak seçimle ilgili herhangi bir kararın alınmamış olması, Partinin her yerde seçime katılacak olduğu anlamına gelir.