İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 131 - Disiplin Cezalarını Af Yetkisi; Genel Başkan tarafından önerilmiş olması şartıyla, disiplin kurullarınca verilmiş disiplin cezalarını af yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Disiplin kuruluna sevke yetkili olan kurullar ile disiplin cezası almış olan kişinin af istemleri, Genel Başkan’ın oluruna göre MKYK gündemine alınır ve karara bağlanır.