ADALET BİRLİK PARTİSİ TÜZÜĞÜ – AB PARTİ

İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ

Madde 13 -  Partiden Ayrılmış Olanların Yeniden Üyeliğe Kabulü; Memuriyete girme gibi yasal zorunlu bir neden olmaksızın, Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların yeniden üyelik başvurusu; ikamet ettiği ilçe yönetim kurulunun görüşü alınarak, il yönetim kurulunca karara bağlanır. Bu konuda verilecek red kararına karşı ilgili kişi; kararın kendisine bildiriminden itibaren 15 gün içinde Merkez Yürütme Kurulu”na (MYK) itiraz edebilir. Yasal zorunlu bir neden olmaksızın Kurucular Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Disiplin Kurulu üyeliği, il başkanlığı ve il belediye başkanlığı yapmış olanlar ile Partili milletvekillerinden istifa etmiş olanların yeniden Parti üyeliği için yapacakları başvurular hakkında karar vermek, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Bu madde hükümleriyle ilgili MYK ile MKYK’nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler açısından kesin kararlardır.