İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

İKİNCİ AYIRIM

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARINA İLİŞKİN DİĞER  HÜKÜMLER

 

Madde 128 - Disiplin  Suçlarında  Zaman aşımı; Vukuundan itibaren iki yıl, öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde sevk kararı alınmamış disiplin suçlarıyla ilgili soruşturma yapılamaz.