İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 124 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller; Uyarma, Partilinin yazılı olarak dikkatinin çekilmesi olup;

Yetkili organlarca davetli olduğu toplantılara mazeret beyan etme gereği duymaksızın katılmamak, Durumu müsait olduğu halde taahhüt ettiği aidatını ödememek veya geç ödemek, Tevdi edilmiş görevin ifası konusunda lakayt davranışlar sergilemek, Parti yöneticileri ve üyeleri hakkında basın yoluyla incitici beyanlarda bulunmak, Partilinin “uyarma” cezası ile cezalandırılmasını gerektiren eylemlerdir.