İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BİRİNCİ AYIRIM

DİSİPLİN SUÇ VE CEZALARI

 

Madde 123 - Parti Disiplin Cezaları; Parti disiplin kurullarınca yukarıda yazılı esas ve usule gore verilebilecek disiplin cezaları şunlardır:

-Uyarma

-Kınama

-Partiden ve gruptan geçici ihraç

-Partiden ve gruptan kesin ihraç