İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

ÜÇÜNCÜ AYIRIM

GRUP DİSİPLİN KURULU

 

Madde 118 – TBMM Parti Grup Disiplin Kurulunun Oluşumu; Grup Disiplin Kurulu, Partinin TBMM grubunca, Grup Yönetim Kurulu’na ilişkin usul ve esaslara göre kendi üyeleri arasından gizli oyla seçeceği beş kişiden oluşur. Aynı şekilde üç yedek üye seçimi yapılır.