İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

1) Merkez Disiplin Kurulu’nun İkinci Derecede Bakacağı İşler Merkez Disiplin Kurulu, il disiplin kurullarınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar üzerine ve Madde 115 - İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler; tüzüğün 115 hükmü gereği gönderilen disiplin dosyalarını ikinci derece disiplin kurulu olarak inceleyip, lehte veya aleyhte bozulmasına, bozmanın niteliğine göre gerekli olan cezayı tayin etmeye, değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. İtiraz üzerine verilen kararlar, Parti içi işlemler açısından kesindir.