İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

1) Merkez Disiplin Kurulu’nun Birinci Derecede Bakacağı İşler:

  1. a) Partinin Kurucu Üyeleri,
  2. b) Partinin Genel Başkan’ı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Partinin genel muhasibi,
  3. c) İl yönetim kurulları ile il disiplin kurullarının başkan ve asıl üyeleri, il ve ilçe belediye başkanları,alt kuruluşların il başkanları,
  4. d) Kendi başkanı ile asıl ve yedek üyeleri,
  5. e) TBMM’nin Partili eski üyeleri ve eski hükümet üyeleri,

Hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve Parti içi işlemler açısından kesin olarak karara bağlar.