İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

İKİNCİ AYIRIM

MERKEZ DİSİPLİN KURULU (MDK)

 

Madde 116 - Merkez Disiplin Kurulunun Oluşumu; Merkez Disiplin Kurulu Partinin en üst disiplin kurulu olup büyük kongre tarafından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esaslara gore seçilen on asil ve beş yedek üyeden oluşur.