İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

Madde 115 - İl Disiplin Kurullarının Bakacağı İşler; İl disiplin kurulu, Tüzük’te Merkez Disiplin Kurulu’nun ilk derecede bakacağı işler olarak belirtilenler ile TBMM Parti Grup Disiplin Kurulu’nca bakılacak işler dışında kalan ve il çevresindePartiye kayıtlı olan üyeler hakkında birinci derecede disiplin soruşturması yapar ve karar verir. İl disiplin kurulu kararlarına karşı, bildirimden itibaren 10 gün içinde ilgili kişi veya il yönetim kurulu tarafından Merkez Disiplin Kurulu”na itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen disiplin kurulu kararı kesinleşir. Ancak il disiplin kurulunca verilmiş ihraç kararına karşı itiraz edilmemiş olsa bile, il disiplin kurulu başkanlığınca ilgili soruşturma dosyası, incelenmek üzere 15 gün içinde Merkez Disiplin Kurulu’na gönderilir. Çıkarma kararı, Merkez Disiplin Kurulu’nun onayı ile Parti içi işlemler bakımından kesinleşir.