İÇİNDEKİLER

ONBİRİNCİ KISIM

İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ AYIRIM

İL DİSİPLİN KURULLARI

 

Madde 114 - İl Disiplin Kurullarının Oluşumu; İl disiplin kurulu, her ilde il kongresi tarafından il yönetim kurulunun seçimine ilişkin usul ve esaslara göre seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur.