İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

f) Kurulun Bağımsızlığı ve Güvencesi; Kurul iç çalışmalarında bağımsızdır. Kurul genel faaliyetleri bakımından Genel Başkan’a karşı sorumludur. Kurul üyelerinin, Madde 124 - Uyarma Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller; Tüzüğün 124. ve Madde 125 - Kınama Cezası ve Bu Cezayı Gerektiren Haller; Tüzüğün 125. Maddelerde yazılı cezaları gerektiren bir eylemde bulunduğunun Merkez Disiplin Kurulu kararıyla tespit edilmesi hallerinde, Genel Başkan’ın teklifi üzerine MKYK üye tam sayısının 4/5 inin kararıyla görevlerine son verilebilir.