İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

  1. e) Kurulun Yazışmaları ve Faaliyet Raporu; Kurul, resmi kurum ve kuruluşlarla yazışma Parti kademe ve üyeleri ile yazışmalarını Genel Sekreterlik marifetiyle yapar. Kurul faaliyetleri, Kurul başkanı tarafından rapor halinde ve en geç 3 ayda bir Genel Başkana sunulur.