İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

  1. c) Kurulun Görev Süresi; Kurul, seçildikten sonraki ilk seçimli kongreye kadar görev Üyeliklerde boşalma olması halinde eksik üyelik, yedeklerden tamamlanır. Yedeklerin getirilmesine rağmen kurul üye tam sayısının yarısının altına düşmesi halinde ilk kongrede yeniden seçim yapılır.