İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

  1. b) Kurul Üyelerinde Aranacak Nitelikler; Kurul üyeleri, 40 yaşını tamamlamış, en az lise mezunu ve en az 5 yıldan beri Parti üyesi olan kimseler arasından büyük kongrece seçilir. Bir kimse en fazla iki defa kurul üyesi seçilebilir. Haklarında 1 aydan fazla süreli kesinleşmiş mahkumiyeti veya herhangi bir disiplin cezası bulunan üyeler, Kurula üye seçilemez.