İÇİNDEKİLER

ONUNCU KISIM

Madde 112 - Kurulun Oluşumu;

  1. a) Genel Merkez teşkilatında görev yapmak üzere bir “Siyasi Ahlak ve Etik Kurulukurulmuştur. Kurul, büyük kongre tarafından seçilen 5 asil 5 yedek üyeden oluşur. Kurul başkanı, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve salt çoğunlukla seçilir. Kurul ayda en az 1 defa toplanır. Kurul, üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır ve mevcudun salt çoğunluğuyla karar alır. Kurul üyeleri, Kurul dışında hiçbir Parti içi görev alamaz. Kurula seçilen kişinin varsa tüm Parti içi görevleri düşer ve durum Genel Başkan tarafından ilgili mercilere bildirilir. Bakanlık, milletvekilliği, belediyebaşkanlığı, belediye ve il genel meclis üyeliği görevleri, kurul üyeliği ile birleşemez. Kurulun çalışma usul ve esasları MKYK tarafından çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenir.