İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

Madde 109 - Kurul Üyesinde Aranacak Nitelik ve Üyelik Güvencesi; Parti İçi Demokrasi Hakem Kurullarında görev alacakların en az kırk yaşını tamamlamaları, çevrelerinde birikim ve saygınlıklarıyla seçkin kişiler olmaları esastır. Kurul da görev alacakların yüksek tahsilli olmaları esas olup, illerde yüksek tahsilli adayların bulunmaması halinde tercihen lise veya dengi okul mezunlarına aynı görev verilebilir.