İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

Madde 108 - Parti İçi Demokrasi Hakem Kurullarının Oluşumu; İller de ve Genel Merkez bünyesinde “Parti içi demokrasi hakem kurulu” oluşturulur. Bu kurullarda üçer üye bulunur. İkişer tane de yedek üye seçilir. İl Parti içi demokrasi hakem kurulu il kongrelerinde, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu büyük kongrede, kongre delegeleri tarafından, organ seçimlerine ilişkin usül ve esaslara gore seçilirler. Parti içidemokrasi hakem kurulu oluşturamayan illerle ölüm, istifa ve benzeri nedenlerle bu kurullardaki asıl ve yedek üye sayısı toplamı üçten aşağı düşen illerde, olağan veya olağanüstü kongreye kadar görev yapmak üzere, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulunca üç asıl, iki yedek üye belirlenip, MKYK onayıyla göreve başlatılır.