İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

PARTİ İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI VE SİYASİ AHLAK VE ETİK KURULU

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

PARTİ  İÇİ DEMOKRASİ HAKEM KURULLARI

 

Madde 107 - Parti İçi Demokrasi Hakemliği; Siyasi Partiler, yönetim biçimi ve uzlaşma sanatı olan demokrasinin vazgeçilmez   unsurlarıdırlar. O halde öncelikle demokrasinin Parti içinde gerçekleşmesi gerekir. Farklılıkları zenginlik Kabul ederek Parti içi çekişmelerin sulh yolu ile giderilmesi amaçlanmıştır.