İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

B - İL GENEL MECLİSİ VE BELEDİYE MECLİSİ GRUPLARI

Madde 104 - İl Genel Meclisi Grupları; İl genel meclisi grubu, herilde Partili il genel meclisi üyelerinden oluşur. Gruptan söz edebilmek için Partili en az üç üyenin olması gerekir. İl genel meclisi Parti grupları, en az bir grupbaşkan vekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar. Başkan vekili, Parti teşkilatı ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. Konu ve sorunlar, Parti Tüzük ve programı çerçevesinde grupta görüşülür, varılan sonuca göre genel kurulda hareket edilir. Gizli oylama ile alınan bağlayıcı grup kararlarına Partili üye uymak zorundadır.