İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

Madde 103 - TBMM Parti Grup İç Yönetmeliği; Grubun iç yönetimi, çalışma usül ve esasları ile grup yönetiminin yukarda sayılanlar dışındaki  görev  ve  yetkileri,  grup  genel kurulu tarafından çıkarılacak “AB PARTİ TBMM Grup İç Yönetmeliği“nde gösterilir. Üye tam sayısının salt çoğunluğunca kabul edilmesi gereken iç yönetmeliğin bir örneği, TBMM Başkanlığı’na sunulur.