İÇİNDEKİLER

DOKUZUNCU KISIM

Madde 100 - Grup Başkan vekilleri ve Grup Yönetiminin Görevleri;  Grup adına konuşmaya ve beyanat vermeye, Genel Başkan, Grup Başkanı, Grupbaşkanvekilleri veya görevlendirecekleri grup sözcüleri yetkilidir. Diğer Parti grup veya yetkilileriyle yasama ve yürütmeye ilişkin iletişim ve müzakereler, grupbaş kanı veya başkan vekillerince yürütülür. Yasama çalışmalarının etkin ve düzenli yürütülmesi, disiplinin sağlanması için yapılacak çalışmalar, alınacak tedbirler ile Tüzük ve grup iç yönetmeliğinde belirtilen işler, grup yönetiminin görevidir.