GEYAT YILDIRIM

KÜLTÜR VE TURİZM BAŞKANI

GEYAT YILDIRIM

Telefon 03124320661 Dahili No 421

Kuruluş ve Görevler
Kuruluş
Kültür ve Turizm Başkanlığı 10.07.2018 tarih ve Adalet Birlik Partisi Genel Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Adalet Birlik Partisi Genel Başkanı 1 Nolu Kararnamesi ile kurulmuştur.

Görevler

Kültür ve Turizm Başkanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

a) Millî, manevî, tarihî, kültürel ve turistik değerleri araştırmak, geliştirmek, korumak, yaşatmak, değerlendirmek, yaymak, tanıtmak, benimsetmek ve bu suretle millî bütünlüğün güçlenmesine ve ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak konusunda ilgili bakanlığa destek vermek,

b) Kültür ve turizm konuları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını yönlendirmek, bu kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile iletişimi geliştirmek ve işbirliği yapmak;
c) Tarihî ve kültürel varlıkları korumak, ilgili bakanlığa destek vermek

ç) Turizmi, millî ekonominin verimli bir sektörü haline getirmek için yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını değerlendirmek, geliştirmek ve pazarlamak, ilgili bakanlığa destek vermek

d) Kültür ve turizm alanlarında her türlü yatırım, iletişim ve gelişim potansiyelini yönlendirmek, ilgili bakanlığa destek vermek

e) Kültür ve turizm yatırımları ile ilgili taşınmazları temin etmek, gerektiğinde kamulaştırmak, bunların etüt, proje ve inşaatını yapmak, yaptırmak, ilgili bakanlığa destek vermek

f) Türkiye'nin turistik varlıklarını her alanda tanıtıcı faaliyetler ile her türlü imkân ve araçlardan faydalanarak kültür ve turizmle ilgili tanıtma hizmetlerini yürütmek, ilgili bakanlığa destek vermek

g) Adalet Birlik Partisi Genel Başkanının kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.