FATMA BEKTAŞ

FATMA BEKTAŞ

İNSAN HAKLARI BAŞKANI

03124320661 Dahili No: 419

İNSAN HAKLARI BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • İnsan hak ve özgürlükleri konularında parti adına yapılacak toplantılar düzenler.
  • İnsan hakları bilincinin yaygınlaştırılması için çalışır. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip eder. İnsan onuru ve haysiyetine ilişkin temel hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırmaya yönelik sorunların giderilmesi konusunda projeler üretir.
  • Teşkilat mensuplarına insan hakları konusunda ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenler.
  • Temel hak ve özgürlüklerin korumasına yönelik olan AB Partinin politikalarını halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak, vatandaşlarla birebir diyalog içerisinde olarak halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlara ziyaretlere bulunmak ve etkinlikler düzenler.
  • İl düzeyinde insan hakları ihlalleri konusunda yaşanan sorunları tespit eder, saptanan sorunların iyileştirilmesi ile ilgili gözlemler neticesinde projeler hazırlar,

varsa sorunların çözümüne yardımcı olmak gerekli durumlarda Genel Merkez insan hakları başkanlığına bu sorunları raporlar.

  • İllerde insan hakları konusunda çalışmalar yapan STK’lar ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş birliği içerisinde olur, parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturur.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkanı—İl İnsan Hakları Birim Başkanı—İlçe İnsan Hakları Birim Başkanı -Belde İnsan Hakları Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde İnsan Hakları Birim Başkanı- İlçe İnsan Hakları Birim Başkanı—İl İnsan Hakları Birim Başkanı-Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkanı