ŞEYHMUS ÖRNEK

İÇİŞLERİ BAŞKANI

ŞEYHMUS ÖRNEK

03124320661 Dahili No: 420

GÖREV VE YETKİLERİ

  1. Yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanmasını denetlemek ve eksiklikleri bağlı bulunduğu bakanlığa yazılı bilgi vermek
  2. Kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması için çalışmalar yapmak
  3. Mülki idare bölümlerini ziyaretlerde bulunmak ve gördüğü eksiklikler için devlet birimlerine yazılı bilgi vermek ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapmak gördüğü eksiklikler için devlet birimlerine yazılı bilgi vermek ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapmak
  4. Mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın men ve takibi, yurt sathında sivil savunma, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinin yürütülmesi için oluşan ek, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları denetlemek gördüğü eksiklikler için devlet birimlerine yazılı bilgi vermek ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapmak