AYŞE ENGİNER

ÖZEL KALEM

AYŞE ENGİNER

Telefon: 03124320661 Dahili No:127

  • Makamın güvenlik güçleriyle ilgili işlemlerini yürütmek, günlük asayiş raporlarını muhafaza etmek, Parti Genel Başkanın direktifine göre bu konudaki haberleşme ve yazışmaları yapmak,
  • Sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde Parti Genel Başkanı makamının silahlı kuvvetlerle olan ilişkilerini Parti Genel Başkanı direktifi altında yürütmek,
  • Askeri birliklerden yardım istenmesini zorunlu kılan durumlarda Parti Genel Başkanı İl İdaresi Kanunu ile tanınan yetkinin kullanılmasına ilişkin haberleşme ve yazışmaları yapmak,
İletişim Bilgileri: 
Mail Adresi: ozelkalem@abparti.org.tr