İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

Geçici Madde 7 - Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilk büyük kongreye kadar görev yapmak üzere Siyasi Ahlak ve Etik Kurulu’nun asıl ve yedek üyeleri, Genel Başkan tarafından belirlenir.