İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

Geçici Madde 6 - Kadın ve Gençlik Kollarının İlk Oluşumu; Kadın ve gençlik kolları belde ve ilçe başkan ve yönetim organlarının ilk oluşumları, Parti eş düzey yönetiminin görüşü alınarak kolun bir üst düzey yönetim kurulunun yapacağı atama ile, il yönetimleri ise teşkilattan sorumlu Genel Başkan yardımcısının oluruna göre kolun genel merkez yönetiminin yapacağı atama ile gerçekleştirilir. Kolların genel merkez yönetim kurullarının ilk oluşumları, Partinin teşkilattan sorumlu Genel yardımcısının hazırlayacağı listenin, Parti Merkez Yürütme Kurulu tarafından onaylanması ile gerçekleşir.Alt Kolların Merkez Teşkilatları henüz oluşmamış ise kolların alt kademe kurucu başkan ve yönetimleri, Partinin teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısı tarafından yapılacak atama ile gerçekleştirilir.