İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

Geçici Madde 4 - Kurucu Kademe Organ Üyelerinin Kongre Delegeliği; Parti teşkilat kademe yönetim kurullarının, kongre sürecinde Parti üyeliği devam eden kurucu üyeleri, kademenin yapılacak ilk olağan kongresinin tabii delegesidirler.