İÇİNDEKİLER

ONDOKUZUNCU KISIM

Geçici Madde 3 - Kurucular Kurulu’nun Çalışman Usülü; Kurucular Kurulu iki ayda bir olağan toplantı yapar. Toplantı yer ve zamanı, ilk toplantılarda belirlenir. Genel Başkan, MKYK veya Kurucular Kurulu’nun en az 2/3’ünün talep etmesi halinde olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantı tarihinin tespiti ve üyelerin daveti, Genel Başkan tarafından sağlanır. Kurul toplantılarına Genel Başkan başkanlık eder. Açık oylamalarda eşitlik halinde Genel Başkan’ın  oyu çift sayılır. Sekreterlik görevi, MYK’nın sekreter üyesi tarafından yapılır.