ÖMER ÖZCAN

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BAŞKANI

ÖMER ÖZCAN

Telefon: 03124320661 Dahili No: 412

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BAŞKANI

Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,
- Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,
- Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir, birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları kontrol etmek.

 

ADALET BİRLİK PARTİSİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK BAŞKANI

 

Görev Tanımı

  1. Yeni cihaz, devre ve sistemleri tasarlayıp bu teknolojileri düzenli biçimde geliştirmek,
  2. Elektrik sistemlerinin ihtiyaçlarını, kapasite ve maliyetlerini tespit etmek,
  3. Güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını belirlemek için elektronik aksamları kontrol etmek,
  4. Elektronik donanımların üretim, kurulum ve testlerini gerçekleştirmek,
  5. Çeşitli sistemlerde kullanılan elektronik aksamların teknik performanslarını geliştirmek için çeşitli uygulamalar geliştirmek,
  6. Analog ve dijital elektronik sistemlerin üretim, bakım, onarım ve gelişimini sağlamak.