YUNUS MASAT

YUNUS MASAT

EKONOMİ BAŞKANI

 

EKONOMİ BİRİM BAŞKANI

Görev Tanımı;

Parti ve hükümet organları, özel ve kamu, sivil toplum ve mesleki kuruluşlar ile veri ve bilgi alışverişinde bulunarak ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin makro ve mikro çerçevede performansını izler,

Genel Başkana bilgi sunar ve ilgili birimleri ekonomik gelişmeler konusunda bilgilendirir.

Parti programı ve seçim beyannamesi gibi dokümanların hazırlanmasına ve güncelleştirilmesine, Parti’nin ekonomi politikalarının ve yaklaşımlarının belirlenmesine katkıda bulunur.