SELEN FİDANCI

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAŞKANI

SELEN FİDANCI

TELEFON:03124320661 Dahili No: 407

Adalet Birlik Partisi

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAŞKANI

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Çevre konularında parti adına yapılacak toplantıları düzenler.
  • Çevre konularında toplumda bilinç ve farkındalığın yaygınlaştırılması için çalışır; bu konularındaki gelişmeleri takip eder ve tespit edilen

sorunların giderilmesi konusunda yapılacak çalışmalara katkı sağlar.

  • Teşkilat mensuplarına bu konularda genel merkez ve ilgili birimler ile eşgüdüm içerisinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenler.
  • Çevrekonularında toplumsal bilinç ve farkındalığın oluşturulmasına yönelik olarak Partinin politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını sağlar, halkın beklentilerini, istek ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle koordineli olarak çeşitli sivil toplum kuruluşları ile resmi kurumlara ziyaretlerde bulunur ve etkinlikler düzenler.
  • Çevre konularında yaşanan sorunları tespit eder, saptanan sorunların iyileştirilmesi ile ilgili gözlemler neticesinde raporlar hazırlar, varsa sorunların çözümüne katkıda bulunur ve yapılan çalışmalar hakkında genel merkez Çevre, Şehir ve Kültür
  • Başkanlığı’na bilgi sunar.

 

  • Genel merkez Çevre Başkanlığı tarafından yapılan sözlü ve yazılı açıklamaları takip eder, düzenlenen çalışma ve kampanyaların koordineli olarak yürütülmesini sağlar.
  • Çevre ve şehir konularında çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve işbirliği içerisinde olur, parti politikalarına aykırı olmayacak şekilde ortak çalışmalar yapmanın zeminini oluşturur.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Çevre Birim Başkanı—İl Çevre Birim Başkanı—İlçe Çevre Birim Başkanı -Belde Çevre  Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Çevre, Şehir Birim Başkanı-İlçe Çevre, Şehir Birim Başkanı—İl Çevre, Şehir Birim Başkanı-Genel Merkez Çevre Birim Başkanı