NİSA AKSOY

AR-GE BAŞKANI

NİSA AKSOY

Telefon: 03124320661 Dahili No:403

 

Adalet Birlik Partisi

AR-GE BAŞKANI

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

FAALİYETLERİ BİRİM BAŞKANI

GÖREV VE YETKİLERİ

  • Bilgi ve iletişim teknolojilerini inceleyip partinin bu çalışmalardan yararlanması için çalışmalar yapar.
  • Teşkilat adına kurulmuş internet sitelerini kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve takibini Tanıtım ve Medya Başkanlığı ve Sekreterya birimi ile birlikte yapar.
  • Parti içi eğitim programlarının altyapısını oluşturur.
  • Kamuoyu araştırmaları yapar.
  • Seçim çalışmalarında kullanmak için önceki seçim sonuçlarının analizlerini yapar.
  • Parti çalışmalarının daha etkili yürütülmesi için gerekli teknolojik altyapıyı ve teknikleri geliştirir ve uygular. Bunun için eğitimler düzenler.

GÖREVLENDİRME

Genel Merkez Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı—İl Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı—İlçe Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı -Belde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı—Mahalle Temsilcisi

RAPORLAMA

Mahalle Temsilcisi—Belde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı-İlçe Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı—İl Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı-Genel Merkez Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetleri Birim Başkanı